Opleiding advocaten bijstand bij verhoor

Het  reglement van de orde van Vlaamse Balies ‘Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst’ trad op 9 april 2019 in werking. Dat reglement maakt een bijzondere opleiding verhoorbijstand verplicht voor advocaten die zich willen inschrijven voor de permanentie van advocaten voor verhoor (Salduz-permanentie). Na de overgangsperiode van twee jaar – vanaf 9 april 2021 - zullen enkel advocaten die deze opleiding hebben gevolgd zich op de permanentielijst kunnen inschrijven.

De SUPRALAT-opleiding is een  trainingsprogramma dat strafrechtadvocaten de kennis en vaardigheden aanreikt die vereist zijn voor het vakkundig adviseren en verdedigen van verdachten tijdens een verhoor.

Tom DE MEESTER is één van de leden van het kernteam van trainers die deze opleiding geven aan andere advocaten.

Werd u zelf uitgenodigd voor verhoor bij de politie en wenst u bijstand bij dit verhoor?  Contacteer ons en wij staan u graag bij.