Seksueel geweld: aanbevelingen Hoge Raad Justitie

De  Hoge Raad voor de Justitie keurde op 25 april een rapport goed ‘Naar een betere aanpak van seksueel geweld’. Het rapport is het resultaat van een rondetafel met dertien experts en speelt in op de stijgende maatschappelijke bewustwording dat veel slachtoffers onvoldoende juridisch beschermd worden tegen ongewenste intimiteiten. De Hoge Raad wil met het verslag bijdragen tot de verbetering van het antwoord van het gerecht op seksueel geweld en op de vragen van slachtoffers.

Dit zijn de voornaamste bevindingen en aanbevelingen

  • De zorgcentra voor seksueel geweld moeten in elk arrondissement verder uitgebouwd worden. Zij bieden de meerwaarde ‘zorg’ te combineren met het eigenlijke ‘onderzoek’ en werken tegelijkertijd drempelverlagend. Slachtoffers worden er opgevangen, eventuele sporen kunnen er worden gevrijwaard en bewaard en wie wenst kan begeleiding krijgen bij het indienen van een formele klacht.
  • Specifieke (bij)scholing en vorming van politiediensten, magistraten en advocaten moet gestimuleerd worden.
  • De wetgeving moet de hypothese dekken waarbij de dader het slachtoffer dwingt bij zichzelf intieme of seksuele handelingen te stellen.
  • Aangepaste onderzoeks- en verhoortechnieken moeten gestimuleerd en toegepast worden. Zo zou men een uitgebreider onderzoek kunnen voeren naar het psychologisch profiel van het slachtoffer én de beklaagde. 
  • Behandeling achter gesloten deuren moet de regel in plaats van de uitzondering worden.
  • De beslissing tot sepot moet indien mogelijk mondeling worden toegelicht.
  • De bewijslast van het ontbreken van toestemming zou kunnen omgekeerd worden.

Bent u slachtoffer van seksueel geweld ? Hebt u vragen hoe u aangifte kan doen of geholpen kan worden  ? Contacteer ons en wij helpen u  graag verder.