Indicatieve tabel voor vergoeding van slachtoffers

De indicatieve tabel  is een lijst van forfaitaire bedragen. De lijst is een leidraad voor de raming van schade veroorzaakt door een misdaad of misdrijf, die men  niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

De lijst is opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

Er kan wel van worden afgeweken naar gelang van de concrete situatie. 

Onder meer de volgende schadeposten worden hierin  voorzien: de tijdelijke persoonlijke, huishoudelijke of economische schade , medische kosten, de  materiële hulpmiddelen, hulp van derden, verlies van inkomen, verhoogde inspanningen, schade ontstaan tijdens de studies, verlies van een studiejaar, achterstand loopbaan, schade geleden door naastbestaanden, blijvende persoonlijke of economische schade , de specifieke pijn, de esthetische schade,  sexuele schade begrafeniskosten , schade wegens het verlies van inkomsten van de overledene, voertuigschade, takel- en stallingskosten, gebruiksderving,...

Indicatieve%20tabel%202016_605.pdf

Hebt u vragen over vergoeding van schade door een misdrijf,neemt u dan gerust contact op met Liberant advocaten.