Omgangsregelingen in tijden van corona

De Covid-19 maatregelen, die recent nog verlengd werden tot 3 mei, kunnen druk leggen op omgangsregelingen (verblijfsregelingen) voor kinderen.

Net zoals voorzien wordt bij iedere kindregeling hebben ouders steeds de mogelijkheid in onderling akkoord afwijkende afspraken te maken. Dit kan ook tijdelijk bijvoorbeeld voor de duur van de Covid 19 maatregelen.

Is er geen vraag naar afwijkende afspraken of bestaat er hierover geen akkoord dan zal de bestaande omgangsregeling van kracht blijven.

Het uitgangspunt is dat de Covid 19 maatregelen niet aangewend mogen worden om een omgangsregeling voor minderjarige kinderen niet na te leven.

Slechts in bepaalde gevallen zal het alsnog aangewezen zijn van de omgangsregeling af te wijken meer bepaald als er een (risico op) ziekte is:

  1. is het kind besmet met corona, laat het kind dan uitzieken bij de ouder bij wie het verblijft
  2. is de ouder bij wie het kind verblijft, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de andere ouder, maar laat het verblijven bij de zieke ouder
  3. is de ouder naar wie het kind moet worden overgebracht, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de zieke ouder
  4. is een andere persoon die bij de ouder inwoont, besmet met corona (bijvoorbeeld de plusouder, de grootouder of een andere  persoon), dan gelden dezelfde regels als bij punt 3 en 4.

Is het inderdaad voor de gezondheid noodzakelijk dat tijdelijk de bestaande omgangsregeling wordt opgeschort dan zal het in het belang ook van het kind zijn dat gekeken wordt naar alternatieve mogelijkheden om een veilige communicatie te realiseren tussen de desbetreffende ouder en het kind. Hierbij zijn verschillende opties denkbaar zoals zoom, videobellen, skype...

Laat de maatregelen van Covid 19 vooral het gezond verstand niet in de weg staan en het belang en welzijn van kinderen niet schaden.

Heeft U hierover nog vragen kan U steeds terecht bij Liberant advocaten - Leslie Roelants: roelants@liberant.be