Marc Buyens bureau

Advocaat Bestuurder en vennoot van CVBA Liberant advocaten Zijn voorkeurmaterie is werk

Marc Buyens behaalde in 1987 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten, gevolgd door een diploma met onderscheiding in het notariaat in 1988.

Sinds zijn inschrijving bij de balie te Antwerpen ging hij zich specialiseren in het sociaal recht in al zijn facetten, steeds zonder hierbij het grotere geheel uit het oog te verliezen.

De complexiteit van onze maatschappij maakt het noodzakelijk om correcte informatie in te winnen en u grondig voor te bereiden, ook wanneer alles niet loopt zoals gepland. Marc Buyens wil u hierbij vanuit zijn professionele kennis begeleiding, bijstand en verdediging bieden op alle terreinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 

Mede vanuit zijn opleiding in het notariaat kan u eveneens bij hem terecht voor het opstellen van uw dagelijkse en professionele contracten, evenals voor problemen inzake familierecht en familiaal vermogensrecht. Jarenlange ervaring binnen de verzekeringssector zorgde ook voor een gedegen kennis van het aansprakelijkheidsrecht