In woninghuur, handelshuur, huur van een pop-up, brouwerijcontract of bezetting ter bede… staan wij u bij met professioneel advies en verdedigen wij uw belangen in een procedure voor de vrederechter.

Ongeacht de specifieke situatie begeleiden wij u op de meest efficiënte manier om tot het gewenste resultaat te komen. Waar mogelijk zullen wij steeds onnodige procedures vermijden.