In woninghuur, handelshuur, huur van een pop-up, brouwerijcontract of bezetting ter bede… staan wij u bij met professioneel advies en verdedigen wij uw belangen in een procedure voor de vrederechter.

Ongeacht de specifieke situatie begeleiden wij u op de meest efficiënte manier om tot het gewenste resultaat te komen. Waar mogelijk zullen wij steeds onnodige procedures vermijden.

Leslie Roelants, specialist in huurrecht

Leslie Roelants bouwde doorheen de jaren bij Liberant advocaten een uitgebreide  expertise op in huurkwesties en behartigt  regelmatig voor een aantal professionele verhuurders verschillende soorten huurzaken. Zij wordt ook regelmatig geraadpleegd in het kader van brouwerijovereenkomsten en huur voor retail in de modesector. Zij volgt regelmatig bijzondere opleidingen over huurrecht om zich nog verder te bekwamen.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants