• Bent u slachtoffer van een misdrijf?

    Meer info
  • Bent u verdachte van een misdrijf?

    Meer info
  • Is uw onderneming verdacht van een misdrijf?

    Meer info

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995 een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij was Voorzitter van de Vakgroep van 2016 tot 2000, Strafrecht en is verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor van de Balie van advocaten in Antwerpen. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht aan de stageschool.

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en  was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen.

Bekijk publicatielijst
Tom De Meester advocaat Liberant

Gerelateerde blogberichten