Hoe langer hoe meer ondernemingen worden zelf vervolgd wegens misdrijven, zoals fiscale en economische fraude, valsheid in de boekhouding en jaarrekeningen, witwassen, internetfraude, milieumisdrijven, sociale misdrijven en  welzijn op het werk.

Zij kunnen veroordeeld worden tot aanzienlijke geldboetes en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen, en zelfs tot ontbinding.

Ook vennootschappen en andere rechtspersonen hebben recht op een eigen, onafhankelijke en strafrechtelijke gespecialiseerde verdediging.

Het is belangrijk dat zij door een advocaat worden bijgestaan wanneer zij worden opgeroepen voor een verhoor in een strafrechtelijk onderzoek.

Tom De Meester heeft een uitgebreide ervaring in bijstand  van vennootschappen en andere rechtspersonen inzake financiële fraude, faillissementsmisdrijven witwassen en andere vermogens delicten. Doordat hij ook in andere rechtsmateries ondernemingen bijstaat, kent hij goed de werkwijze en besluitvorming in ondernemingen. Hij wordt ook aangesteld door de rechtbanken als lasthebber ad hoc van rechtspersonen.

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij is Voorzitter van de Vakgroep  Strafrecht en verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor van de Balie van advocaten in Antwerpen. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht aan de stageschool.

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Ligaraad van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en  was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester advocaat Liberant