Onze kracht is luisteren, ontzorgen en bijstaan.  Slachtoffer zijn is op zich een ware lijdensweg.  Er  komen talloze vragen en praktische problemen op u af. 

Daarom staan wij u op een integere, discrete  en persoonlijke manier bij om uw rechten te laten gelden. Vertrouw ons uw juridische vragen en uw praktische , persoonlijke en financiële zorgen toe.  Van bij de start van het strafonderzoek tot de uitspraak van het vonnis, maar ook nadien, kan u rekenen op onze professionele ondersteuning en volledig engagement

We geven op een begrijpbare manier toelichting bij elke mogelijke stap van de weg, we adviseren u en nemen de nodige acties om uw rechten en uw belangen te verdedigen.. 

Dit gaat van contacten met slachtofferhulp, hulp van psychologen en artsen, het zoeken naar tijdelijke opvang, het ontvangen van voorschotten op schadevergoeding tot het indienen van een vraag tot financiële hulp bij  het Slachtofferfonds. Wij onderzoeken uw verzekeringspolis en gaan na of u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand en dekking van uw schade.

Bent u slachtoffer van geweld, slagen of verwondingen, seksueel misbruik, zedenfeiten of verkrachting, belaging of stalking, fraude, diefstal, internetfraude, of cybercrime ? Laat ons u helpen.

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij is Voorzitter van de Vakgroep  Strafrecht en verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor van de Balie van advocaten in Antwerpen. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht aan de stageschool.

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Ligaraad van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en  was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester advocaat Liberant

Gerelateerde blogberichten