Onze kracht is luisteren, ontzorgen en bijstaan.  Slachtoffer zijn is op zich een ware lijdensweg.  Er  komen talloze vragen en praktische problemen op u af. 

Daarom staan wij u op een integere, discrete  en persoonlijke manier bij om uw rechten te laten gelden. Vertrouw ons uw juridische vragen en uw praktische , persoonlijke en financiële zorgen toe.  Van bij de start van het strafonderzoek tot de uitspraak van het vonnis, maar ook nadien, kan u rekenen op onze professionele ondersteuning en volledig engagement

We geven op een begrijpbare manier toelichting bij elke mogelijke stap van de weg, we adviseren u en nemen de nodige acties om uw rechten en uw belangen te verdedigen.. 

Dit gaat van contacten met slachtofferhulp, hulp van psychologen en artsen, het zoeken naar tijdelijke opvang, het ontvangen van voorschotten op schadevergoeding tot het indienen van een vraag tot financiële hulp bij  het Slachtofferfonds. Wij onderzoeken uw verzekeringspolis en gaan na of u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand en dekking van uw schade.

Bent u slachtoffer van geweld, slagen of verwondingen,  belaging of stalking, fraude, diefstal, internetfraude, of cybercrime ? Laat ons u helpen.  Heb je nood aan een vrijblijvend gesprek of bijstand,  contacteer ons dan : demeester@liberant.be  03/233 05 80 of 0497/485888

Bent u slachtoffer van seksueel geweld, verkrachting of andere zedenfeiten ? Contacteer dan eerst zo snel mogelijk een Zorgcentrum na Seksueel Geweld :

 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen: 03/436 80 50, zsg@uza.be, Zorghotel Drie Eiken (+0), UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
 • Zorgcentra na Seksueel Geweld Oost-Vlaanderen (Gent): 09/332.80.80, zsg@uzgent.be, bereikbaar via Ingang 26 C op het UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, tram 4 (eindhalte UZ), bus 5 (halte UZ)
 • Zorgcentrim na Seksueel Geweld West-Vlaanderen (Roeselare): 051/23 80 80, zsg@azdelta.be, AZ Delta, campus Rumbeke, Ingang Oost, Deltalaan 1, 8800 Roeselare
 • Zorgcentra na Seksueel Geweld Brussel/CPVS Bruxelles: 02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be, bereikbaar via Rue Haute 320, 1000 Brussel, Métro 2 et 6: station Porte de Hal, Pré- métro: 3 - 4 - 51 arrêt Porte de Hal, Bus: 27,48 arrêt Saint-Pierre/Porte de Hal, Bus De Lijn et TEC: Saint-Gilles (Porte de Hal/Blaes)
 • CPVS Liège: 04/367.93.11, cpvs@chu.ulg.ac.be, bereikbaar via de spoeddienst van CHU Liège, Urgences des Bruyères, Rue de Gaillarmont 600, à 4032 Chênée, 4000 Liège
 • CPVS Charleroi: 071/92.41.00, CPVS@chu-charleroi.be, 100, Chaussée de Bruxelles, 6042 Lodelinsart; Metro : Marie Curie, Bus : 50 en 172

Is er geen Zorgcentrum in je buurt of kan je er niet geraken, neem dan zo snel mogelijk contact op met het noodnummer van de politie 101 of 112 

Heb je nadien nood aan een vrijblijvend gesprek of bijstand ivm met de verdere juridische procedure,  contacteer ons dan : demeester@liberant.be  03/233 05 80 of 0497/485888

Tips voor slachtoffers van seksueel geweld:

 • Was u niet, ook al is dat het eerste wat u zou willen doen.

 • Probeer niet te drinken. Spoel uw mond niet als er oraal contact is geweest.

 • Probeer niet te plassen. Als u dringend moet plassen, vang de urine dan op in een potje en breng dat mee naar het Zorgcentrum.

 • Vermijd fysiek contact met andere mensen.

 • Hou de kleren aan die u droeg tijdens het seksueel geweld of stop ze in papieren zakken en breng ze mee naar het Zorgcentrum. Bewaar de kledij niet in plastic zakken.

 • Als er lakens zijn met mogelijke sporen van de dader (bv. sperma), stop die dan ook in een papieren zak en breng ze mee naar het ZSG.

 • Als u zich na het seksueel geweld hebt afgewreven met papier of ander materiaal, of als u een maandverband in uw slip hebt gelegd, breng dan alles in een papieren zak mee naar het centrum.

 • Breng indien mogelijk verse kleren en schoenen mee. Na het forensisch onderzoek kan u in het centrum douchen en verse kledij aantrekken. Geen nood als dit niet lukt: u kunt in het ZSG ook ook vervangkledij krijgen of kledij laten brengen.

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij is Voorzitter van de Vakgroep  Strafrecht en verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor van de Balie van advocaten in Antwerpen. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht aan de stageschool.

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Ligaraad van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en  was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester advocaat Liberant

Gerelateerde blogberichten