Slachtoffers fysiek of psychisch geweld hebben voortaan recht op informatie over de voorlopige hechtenis van de verdachte

 

Op 1 april 2024 trad de wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis in werking.

Deze wet stelt een  informatierecht in voor slachtoffers van een misdrijf waarbij de fysieke en/of psychische integriteit werd bedreigd of aangetast.

Vanaf 1 april 2024 kunnen zij in kennis worden gesteld van het verloop van de voorlopige hechtenis van de verdachte. 

Dit kan ook via hun advocaat.

Werd u slachtoffer van geweld,  dan kan u ons contacteren (telefoon  03 233 05 80 of demeester@liberant.be).