RECHTEN EN PLICHTEN BIJ DOORZOEKING SMARTPHONE OF COMPUTER

Op onze smartphones en computers staat veel persoonlijke informatie. Deze informatie kan ook nuttig zijn voor de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Maar mag de politie zomaar uw smartphone of computer in beslag nemen en de gegevens uitlezen? En kan u verplicht worden uw wachtwoorden en pincodes te geven?

De politie heeft geen machtiging van de onderzoeksrechter nodig om in beslag genomen smartphones en computers te doorzoeken. Dit lijkt heel verregaand, maar er zijn wel beperkingen. Zo moeten ze zich beperken tot gegevens die op het informaticasysteem zelf zijn opgeslagen. Ze mogen dus niet zonder machtiging de gegevens op bijvoorbeeld uw banking-app of uw e-mail doorzoeken.

Ook wanneer er een paswoord of pincode vereist is om toegang te krijgen tot het apparaat (of een deel ervan), is een machtiging vereist van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter kan u ook verplichten om het wachtwoord te geven. Indien u niet meewerkt loopt u de kans strafrechtelijk te worden bestraft. Maar ook hier zijn voorwaarden van toepassing. Zo moeten er aanwijzingen van schuld zijn voor bepaalde misdrijven, moet de smartphone of computer al opgespoord zijn en mag het systeem niet uitleesbaar zijn zonder de toegangscode. Als laatste moet er ook bewijs voorliggen dat de verdachte de code kent.

Wanneer de politie vraagt om uw smartphone of computer vrijwillig af te geven en te ontgrendelen, wordt u hierbij niet gewezen op uw zwijgrecht en heeft u ook geen recht op een voorafgaand overleg met of bijstand van een advocaat (zoals dit wel dient te gebeuren bij het verhoor van een verdachte). Indien u hiervoor toestemming geeft, is het wel belangrijk dat uw toestemming vrijwillig en ondubbelzinnig is en dat u dus niet onder druk wordt gezet. Ook moet de politie u vooraf informeren over het doel en de gevolgen van deze doorzoeking.

Bent u verdachte of is uw smartphone of computer in beslag genomen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, contacteer ons dan: 032330580 of  demeester@liberant.be