Reglementering FOD Justitie Gevangenissen

De Federale overheidsdienst Justitie lanceerde een erg nuttige openbare databank met reglementaire teksten, richtlijnen, instructies, enz. die van toepassing binnen het penitentiaire domein, zeg maar alles wat met gevangenissen te maken heeft. De databank is bedoeld als hulpmiddel om de belangrijkste en relevantste regelgeving (in de brede zin van het woord) toegankelijk te maken voor de burger. De reglementaire teksten zoals gepubliceerd in deze databank vervangen niet de reglementaire teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (www.ejustice.just.fgov.be) die als enige rechtsgeldig zijn.

Indien u vragen heeft over  strafuitvoering, gevangenisstraffen,  of over strafrecht in het algemeen, contacteer ons  : 03 233 05 80 of demeester@liberant.be