Al van bij het eerste contact met de politie of wanneer u uitgenodigd wordt voor verhoor, kan u rekenen op onze bijstand. Het is immers belangrijk dat u zich dan al bewust bent van uw rechten en de impact van uw verklaring op het verdere verloop van het onderzoek.

Wij begeleiden u  bij elke stap van het strafproces op een correcte en duidelijke manier, zodat u op elk moment weet waar u aan toe bent. Ook als u werd gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen. Als uw zaak na het onderzoek voor de correctionele rechtbank komt, zullen wij uw belangen tot het uiterste verdedigen. Ook wanneer de gerechtelijke procedure is afgerond en het vonnis is uitgesproken, kan u op ons blijven rekenen voor bijstand en advies.

Wij kunnen u bijstaan als u wordt verdacht van diefstal, financiële fraude, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte witwassen, faillissementen, mensenhandel,  internetfraude,  geweldpleging,  slagen en verwondingen, verkrachting, seksueel misbruik,  handel of bezit van drugs, georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, omkoping, …

Bent u als verdachte opgeroepen voor verhoor?

Als  verdachte in strafzaken is het belangrijk kort op de bal te spelen. Een goede bijstand bij de start van het strafrechtelijk onderzoek kan het verschil uitmaken tussen een vrijspraak en veroordeling. Elke verdachte, of hij nu gearresteerd is of niet, heeft recht op advies van een advocaat voor het verhoor en bijstand tijdens het verhoor (de zogenaamde Salduz-bijstand). 

Aarzel dus  niet om ons te contacteren als u opgeroepen voor een verhoor. : 03/233.05.80 of demeester@liberant.be

Wij geven u het nodige advies en bijstand tijdens het verhoor, zodat u zich op elke moment gesteund weet en gerust kan voelen. 

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij is Voorzitter van de Vakgroep  Strafrecht en verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor van de Balie van advocaten in Antwerpen. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht aan de stageschool.

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Ligaraad van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en  was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester advocaat Liberant

Gerelateerde blogberichten