PROCEDURELE RECHTEN EN DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VERDACHTEN

Ook verdachten hebben bepaalde grondrechten, en het is belangrijk dat deze worden gerespecteerd. Zo ook als het gaat om detentie.

Om de grondrechten van verdachten te versterken, heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de procedurele rechten en materiële detentieomstandigheden.

Hierin wordt benadrukt dat het belangrijk is om eerst alternatieve maatregelen, zoals het elektronisch toezicht, te overwegen en de vrijheidsberoving enkel als laatste redmiddel te gebruiken. Zo wordt aanbevolen om de voorlopige hechtenis enkel op te leggen op basis van een redelijk vermoeden en rekening houdend met de individuele omstandigheden, of voor strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf van ten minste één jaar geldt.

Voor de beslissing tot voorlopige hechtenis wordt genomen, moet de verdachte worden gehoord. De beslissing zelf dient voldoende gemotiveerd te zijn en regelmatig opnieuw te worden beoordeeld. Ook moet de verdachte een recht op beroep hebben.

Indien men toch beslist tot voorlopige hechtenis, wordt aanbevolen dat de duur hiervan niet langer is dan de duur van de mogelijke straf en dat deze voorlopige hechtenis in mindering wordt gebracht van de gevangenisstraf.

De Europese Commissie doet ook aanbevelingen over de materiële detentieomstandigheden. Zo is het belangrijk dat de cel groot genoeg is, dat de gedetineerden voldoende toegang tot licht en frisse lucht hebben en voldoende tijd buiten hun cel kunnen spenderen. Ook toegang tot drinkwater, sanitair en medische bijstand is noodzakelijk.

Bent u verdachte in een onderzoek en wenst u bijstand van een advocaat, contacteer ons dan: 032330580 of  demeester@liberant.be

Aanbeveling 2023/681 van de Europese Commissie.