U heeft problemen met uw huisbaas? U wenst uw huur eerder op te zeggen dan contractueel voorzien?  U heeft huurklachten maar uw huisbaas doet hier niets aan? U heeft een opzeg gekregen en wil weten wat uw rechten zijn? Uw huurwaarborg wordt niet vrijgegeven? U bent handelshuurder en wenst een huurhernieuwing? U wenst in plaats van een handelshuur een pop-up huur af te sluiten? U heeft een huurachterstand en wordt gedagvaard in huurontbinding?

Dit zijn slechts een aantal vragen waarmee u als huurder geconfronteerd kan worden in de uitvoering van een huurovereenkomst. Win tijdig ons advies in om te weten wat uw rechten zijn en problemen te vermijden. Zo nodig zullen wij u bijstaan in de procedure voor de vrederechter om uw probleem tot een goed einde te brengen.

Leslie Roelants, specialist in huurrecht

Leslie Roelants bouwde doorheen de jaren bij Liberant advocaten een uitgebreide  expertise op in huurkwesties en behartigt  regelmatig voor een aantal professionele verhuurders verschillende soorten huurzaken. Zij wordt ook regelmatig geraadpleegd in het kader van brouwerijovereenkomsten en huur voor retail in de modesector. Zij volgt regelmatig bijzondere opleidingen over huurrecht om zich nog verder te bekwamen.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants