Leslie Roelants

Advocaat bestuurder en vennoot van CVBA Liberant advocaten.

Haar voorkeurmateries zijn gezin, verkeer en huur

Zij studeerde met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen in 2008. Datzelfde jaar trad zij toe tot de balie van advocaten te Antwerpen.