Uw huurder betaalt niet correct? Uw huurder is vertrokken zonder tijdige opzeg en heeft de sleutels niet teruggeven of het pand beschadigd achtergelaten ?

U sloot een brouwerijovereenkomst met drankafnameverplichting af, maar deze wordt niet nageleefd?

U wil uw eigendom zelf gaan betrekken, maar er zit nog een huurder in? U wenst renovatiewerken uit te voeren aan uw eigendom, maar er zit nog een huurder in?

Uw huurder veroorzaakte huurschade waarvoor u een vergoeding wenst en u wil de huurwaarborg niet vrijgeven?

Uw handelshuurder heeft zijn handelszaak overgedragen. Kan u zich verzetten tegen de overdracht van de handelshuur ?

Uw pand werd onbewoonbaar verklaard? Er bevindt zich een kraker in uw eigendom en wilt die uitdrijven ?

Dit zijn slechts een aantal vragen waarmee u als verhuurder geconfronteerd kan worden en waar het aangewezen is dat u tijdig het juiste advies inwint.  

Wij staan u graag bij om u hierin te adviseren of bij te staan in de procedure voor de vrederechter om  uw zaak tot een goed einde te brengen en dit steeds op de meest efficiënte en resultaatgerichte wijze.

Leslie Roelants, specialist in huurrecht

Leslie Roelants bouwde doorheen de jaren bij Liberant advocaten een uitgebreide  expertise op in huurkwesties en behartigt  regelmatig voor een aantal professionele verhuurders verschillende soorten huurzaken. Zij wordt ook regelmatig geraadpleegd in het kader van brouwerijovereenkomsten en huur voor retail in de modesector. Zij volgt regelmatig bijzondere opleidingen over huurrecht om zich nog verder te bekwamen.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants