U kan beroep doen op ons kantoor met al uw vragen rond personeelsbeleid, bezoldigingen en voordelen, onkostenvergoedingen, organisatie van het werk, concurrentie, welzijn op het werk, terbeschikkingstelling, detachering, aansprakelijkheid, arbeidsbescherming, pestwetgeving, enz.

We zorgen voor het opstellen van alle soorten overeenkomsten ivm voorgaande.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de problemen ivm ontslag, beëindiging en schorsing van de arbeidsovereenkomst. We staan u bij als er problemen ontstaan rond ontslagmotivering, discriminatie, sociale documenten e.a.

Ook in geval van inspectie en de mogelijke hieruit voortvloeiende administratieve geldboeten of strafrechtelijke vervolging kan u op onze bijstand rekenen.

Door de jaren heen heeft Liberant heel wat kennis en ervaring opgebouwd in de herkwalificatie van de arbeidsrelatie (van werknemer naar zelfstandige of omgekeerd en de hieruit voortvloeiende gevolgen.

Ook met vragen over uw persoonlijk sociaal statuut of de sociale bijdragen voor de werknemers kan u bij ons terecht. We geven het nodige advies in technische aangelegenheden aan uw sociaal secretariaat.

Marc Buyens, specialist in arbeidsrecht

Marc Buyens behaalde in 1987 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten, gevolgd door een diploma met onderscheiding in het notariaat in 1988. Sinds zijn inschrijving bij de balie te Antwerpen ging hij zich specialiseren in het sociaal recht in al zijn facetten, steeds zonder hierbij het grotere geheel uit het oog te verliezen.

De complexiteit van onze maatschappij maakt het noodzakelijk om correcte informatie in te winnen en u grondig voor te bereiden, ook wanneer alles niet loopt zoals gepland. Marc Buyens wil u hierbij vanuit zijn professionele kennis begeleiding, bijstand en verdediging bieden op alle terreinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 

Mede vanuit zijn opleiding in het notariaat kan u eveneens bij hem terecht voor het opstellen van uw dagelijkse en professionele contracten, evenals voor problemen inzake familierecht en familiaal vermogensrecht. Jarenlange ervaring binnen de verzekeringssector zorgde ook voor een gedegen kennis van het aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer Marc Buyens
Marc Buyens advocaat Antwerpen Arbeidsrecht