U wordt geconfronteerd met ontslag. Is dit rechtmatig en/of correct gemotiveerd? Respecteert uw werkgever de regels inzake opzeggingstermijn, vergoeding, outplacement,…?  U ondervindt discriminatie of pesterijen op het werk? U wordt geconfronteerd met een aansprakelijkheidstelling of een tuchtsanctie? Er is discussie rond vergoedingen, barema’s, vakantie, afwezigheden, ziekte, sociale documenten e.a.

Wij geven u niet enkel een antwoord op uw vragen, maar gaan samen met u op zoek naar een gepaste oplossing. Als er niet tot een gunstige regeling gekomen wordt, dan kan u rekenen op onze bijstand in het voeren van een procedure en het opbouwen van uw verdediging.

Marc Buyens, specialist in arbeidsrecht

Marc Buyens behaalde in 1987 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten, gevolgd door een diploma met onderscheiding in het notariaat in 1988. Sinds zijn inschrijving bij de balie te Antwerpen ging hij zich specialiseren in het sociaal recht in al zijn facetten, steeds zonder hierbij het grotere geheel uit het oog te verliezen.

De complexiteit van onze maatschappij maakt het noodzakelijk om correcte informatie in te winnen en u grondig voor te bereiden, ook wanneer alles niet loopt zoals gepland. Marc Buyens wil u hierbij vanuit zijn professionele kennis begeleiding, bijstand en verdediging bieden op alle terreinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 

Mede vanuit zijn opleiding in het notariaat kan u eveneens bij hem terecht voor het opstellen van uw dagelijkse en professionele contracten, evenals voor problemen inzake familierecht en familiaal vermogensrecht. Jarenlange ervaring binnen de verzekeringssector zorgde ook voor een gedegen kennis van het aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer Marc Buyens
Marc Buyens advocaat Antwerpen Arbeidsrecht