Procederen wordt (een beetje) makkelijker

De eisende partij dient de rolrechten voor het instellen van een procedure niet langer voor te schieten.

De wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen brengt een aantal praktische wijzigingen met zich mee .

De rechter zal in zijn beslissing zal beslissen welke partij veroordeeld wordt tot betaling van de rolrechten. De beslissing van de rechtbank is op dit punt niet vatbaar voor beroepl. Het recht is slechts opeisbaar op de datum van veroordeling .

Bijgevolg dienen de rolrechten niet langer betaald te worden op het moment van de inleiding van de procedure.

Daarnaast worden de bedragen van de verschuldigde rolrechten gewijzigd:

  • Vredegerecht en politierechtbank  50,00 EUR
  • Rechtbank van eerste aanleg en ondernemingsrechtbank 165,00 EUR
  • Hof van beroep 400,00 EUR

Het bekomen van een expeditie (dit is een officieel afschrift met toelating tot uitvoering)  van een rechterlijke beslissing wordt vrijgesteld van vergoeding.

De nieuwe wetgeving wordt van kracht vanaf 01/02/2019.