Een relatie beëindigen is sowieso een ingrijpende gebeurtenis. Als er kinderen zijn, wordt dit vaak nog emotioneler en complexer. Iedere ouder wenst het beste voor zijn kind en als de relatie niet meer lukt, gaat de grootste bezorgdheid uit naar de kinderen en de gevolgen voor hen.

Hoe zit dat met ouderlijk gezag, hoederecht, en vakantieregelingen? Moet u toestemming krijgen/geven om naar het buitenland te reizen of te verhuizen met de kinderen. Wat als er geen akkoord is over de school- of studiekeuze? Mag u uw kind zomaar inschrijven voor een nieuwe hobby?

Er zijn verschillende verblijfsregelingen mogelijk, gaande van een regeling die in onderling overleg volledig op de specifieke situatie afgestemd wordt , tot de meer gangbare regelingen zoals een co-ouderschapsverblijf of zogenaamde bilocatieregeling, een weekendregeling of een 9/5 regeling

Als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van het kind bij de andere ouder (bijvoorbeeld omwille van intrafamiliaal geweld, een verslavingsproblematiek of zedenfeiten), dan kan u de rechtbank verzoeken (tijdelijk) geen omgangsregeling toe te kennen aan de andere ouder of om deze te laten plaatsvinden in een neutrale bezoekruimte.

En wat met het bijhorend financiële plaatje ? Wat als de andere ouder niet betaalt waar u recht op heeft? Wat met bijzondere kosten die het dagelijkse levensonderhoud overschrijden? Hoe moeten deze kosten afgerekend worden en moet u voorafgaand overleg plegen met de andere ouder? Wat met de kinderbijslag en de sociale en fiscale voordelen?

Op al deze vragen bieden wij u een antwoord. Wij kunnen u adviseren of u recht heeft op alimentatie voor uw kind of zelf zal moeten betalen? Wij berekenen het correcte bedrag aan de hand van objectieve berekeningsmethoden (de methode Renard en de berekeningsmethode van de Gezinsbond).

Bent u grootouder en kan of mag u uw kleinkind niet zien?

Ook grootouders hebben principieel recht op persoonlijk contact, ongeacht de situatie van of tussen de ouders.

Krijgt u geen contact met uw kleinkind, dan bekijken wij hoe u tot de beste oplossing kan komen die afgestemd is op uw persoonlijke situatie en bij voorkeur in overleg en met akkoord van de ouders. Indien dit niet mogelijk is, staan wij u van begin tot einde bij om de gewenste regeling te verdedigen en te realiseren via de familierechtbank. Ook na de  procedure kan u op onze verdere bijstand rekenen, mochten er zich problemen voordoen aangaande de naleving van de regeling in het vonnis.

Leslie Roelants, specialist in familierecht

Leslie Roelants heeft sedert haar start aan de balie in 2008 talrijke familiedossiers behandeld en hierin een grote deskundigheid weten op te bouwen. Zij pleit regelmatig voor de familierechtbank en geeft vaak advies over familierecht.

Zij hecht er veel belang aan ook steeds aandacht te hebben voor het achterliggende persoonlijke verhaal om zo op zoek te gaan naar een juridische oplossing die het best aansluit bij ieders eigen verhaal en wens. Zij zal hierbij steeds trachten na te gaan of er in eerste instantie minnelijke regelingen mogelijk zijn en indien dit niet zo is tot het uiterste te gaan om de rechten van haar cliënt te beschermen en te verdedigen en diens doelstellingen te realiseren.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants
,

Tom De Meester, specialist in familierecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  heel wat  ervaring in  familierecht, waaronder echtscheidingen, bezoekregeling voor kinderen en alimentatie, vereffeningen en verdeling en nalatenschappen. Hij gelooft erg in een menselijke aanpak, waarbij de focus eerder ligt bij de bemiddeling, meer bepaald in het zoeken naar praktische oplossingen en het vermijden van onnodige conflicten.

Hij volgde in 2017-2018 een opleidingscyclus Actualia Familie(proces)recht.

Hij is getrouwd en is vader van twee kinderen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester Liberant advocaat

Leslie Roelants, specialist in familierecht

Leslie Roelants heeft sedert haar start aan de balie in 2008 talrijke familiedossiers behandeld en hierin een grote deskundigheid weten op te bouwen. Zij pleit regelmatig voor de familierechtbank en geeft vaak advies over familierecht.

Zij hecht er veel belang aan ook steeds aandacht te hebben voor het achterliggende persoonlijke verhaal om zo op zoek te gaan naar een juridische oplossing die het best aansluit bij ieders eigen verhaal en wens. Zij zal hierbij steeds trachten na te gaan of er in eerste instantie minnelijke regelingen mogelijk zijn en indien dit niet zo is tot het uiterste te gaan om de rechten van haar cliënt te beschermen en te verdedigen en diens doelstellingen te realiseren.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants
,

Tom De Meester, specialist in familierecht

Tom De Meester heeft sedert 1995  heel wat  ervaring in  familierecht, waaronder echtscheidingen, bezoekregeling voor kinderen en alimentatie, vereffeningen en verdeling en nalatenschappen. Hij gelooft erg in een menselijke aanpak, waarbij de focus eerder ligt bij de bemiddeling, meer bepaald in het zoeken naar praktische oplossingen en het vermijden van onnodige conflicten.

Hij volgde in 2017-2018 een opleidingscyclus Actualia Familie(proces)recht.

Hij is getrouwd en is vader van twee kinderen.

Contacteer Tom De Meester
Tom De Meester Liberant advocaat

Gerelateerde blogberichten