Horen van kinderen over de verblijfsregeling door de familierechter

Horen van kinderen door de familierechter over de verblijfsregeling

De familierechtbank, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout, hebben een filmpje gemaakt voor jongeren die  gehoord worden door een familierechter in het kader van een procedure.  Dit gesprek gaat meestal over de verblijfsregeling van de kinderen na de scheiding van hun ouders of  over andere aspecten van het ouderlijk gezag, wanneer de  ouders het niet eens zijn.

Wist u dat jongeren vanaf  12 jaar steeds het recht hebben om hierover door de rechter  gehoord te worden en hun eigen mening  te geven?  De rechtbank zal de minderjarige daarom  steeds een uitnodigingsbrief sturen. De jongere is dan niet verplicht  en mag dit wel weigeren.  Kinderen jonger dan 12 jaar worden enkel uitgenodigd als ze er zelf om vragen gehoord te worden of als de partijen, het openbaar ministerie of  de rechter zelf dit wenst. Als de minderjarige of het openbaar ministerie er zelf om verzoekt dan kan de rechter dit niet weigeren. Gaat het verzoek uit van de ouders dan kan de rechter dit wel weigeren.

Voor kinderen en jongeren is dit toch altijd een spannend gebeuren, Zij worden  uitgenodigd met een brief, waarin uitgelegd wordt wat er te gebeuren staat.  Toch weten ze vaak niet goed waaraan ze zich kunnen verwachten.  Via deze link  vindt u een  video waarin wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten, waar ze moeten zijn. hoe dit verloopt. er wordt ook uitgelegd wat de spelregels zijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=w7q2nGl3lVo&ab_channel=rechtbankvaneersteaanlegAntwerpen

Wil u graag advies  over het horen van  minderjarigen, of over een verblijfsregeling in het algemeen, contacteer dan Liberant advocaten.