Het bijhouden van uw telefoonverkeer is niet langer toegelaten

Het  Grondwettelijk Hof vernietigde  opnieuw bijna de hele zogenaamde  dataretentieregeling.

Deze  wet verplichte telecomoperatoren vrijwel alle verkeers- en locatiegegevens van alle geregistreerde gebruikers van hun telecommunicatiediensten tijdelijk te  bewaren.

Op grond van die gegevens kan justitie achterhalen waar en wanneer je met wie hebt getelefoneerd om of  een andere manier hebt gecommuniceerd (via gsm, sms, enz.).

Volgens het grondwettelijk Hof moet de wetgever een regeling uitwerken die de principes in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de rechtspraak van het Hof van Justitie respecteert.

Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen verschillende soorten gegevens, om ervoor te zorgen dat voor elk soort gegeven de inmenging in het privé-leventot het strikt noodzakelijke beperkt blijft.

Wat gebeurt er nu  met gegevens die al verzameld werden , en als bewijs worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek ?

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het aan de bevoegde strafrechter toekomt om uitspraak te doen over de toelaatbaarheid van de bewijzen die werden verzameld .

De minister van justitie werkt nu aan een nieuwe wet. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

De rechtspraak van het Grondwettelijk hof kwam er in navolging van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Al in 2014 en  2016, en recent nog in  2020 oordeelde het Hof van Justitie  dat een algemene en ongenuanceerde dataretentieregeling ter bestrijding van (zelfs) zware criminaliteit niet toegelaten is.   

Wat volgens het Hof van Justitie wel kan is een algemene bewaring van IP-adressen en gegevens in verband met de burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronische communicatiemiddelen , en dit ter bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de openbare veiligheid. 

Arrest van 22 april 2021 Grondwettelijk Hof.

Wet van 29 mei 2016 'betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie.