Onderzoek UG naar aard, omvang en risicofactoren van seksueel geweld in België

Uit een belangwekkend nationaal onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat seksueel geweld vaak voortkomt in de Belgische samenleving en dit in alle leeftijdsgroepen. In het onderzoek werden zowel geweldsvormen zonder en met fysiek contact bevraagd. Hieruit bleek dat maar liefst 64,1%  van de 16-tot-69-jarige Belgische inwoners één of andere vorm van seksueel geweld meemaakten tijdens hun leven. Verder blijkt dat voornamelijk vrouwen, jongeren en niet-heteroseksuele personen  een opmerkelijk verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld. 

bron  E.Schapanskya, J. Depraetereb, I.Keygnaertc, C. Vandeviverd, 'Seksueel geweld in België: Aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteekproef', Panopticon, 2021, nr. 42 (3), p.227-249 .