slachtoffers van geweld krijgen sneller hulp van het slachtofferfonds

Het is een oud zeer. De wachttijd voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden liep  erg op.  Slachtoffers moesten soms jaren wachten op hulp. Dit zal wellicht verbeteren.  Vanaf 1 februari 2023 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden sneller financiële hulp krijgen via een nieuwe, versnelde procedure. Indien partijen niet op een zitting gehoord wensen te worden zal de ‘Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders’ louter oordelen op basis van de schriftelijk neergelegde stukken.

Bent  u ook slachtoffer van geweld, zoals slagen en verwondingen, bedreigingen, verkrachting of andere zedenfeiten, contacteer ons dan: 03 233 05 80 of demeester@liberant.be 

Wij zullen u graag en snel helpen met de raad en bijstand.