Spijtoptanenregeling is niet in strijd met de grondwet

Het Grondwettelijk Hof  heeft de beroepen tegen de spijtoptantenregeling, ingevoerd bij de wet van 22 juli 2018, verworpen. Die wet maakt het mogelijk dat verdachten of veroordeelden in ruil voor strafvermindering of -uitsluiting informatie geven over zware en georganiseerde criminaliteit.

Wel moeten verscheidene bepalingen op een wijze worden geïnterpreteerd die in overeenstemming is met de Grondwet.

Voorts moet rekening worden gehouden met bepaalde overwegingen van het Hof bij de interpretatie van de wet. Op die manier is verzekerd dat bij de spijtoptantenregeling steeds een daadwerkelijke rechterlijke controle en het recht op tegenspraak gewaarborgd is.

Zo moet het bevoegde onderzoeks- of vonnisgerecht  waarborgen dat de andere beklaagden of inverdenkinggestelden hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. 

Indien een memorandum met de regeling tussen de procureur des Konings en de spijtoptant niet of laattijdig wordt toegevoegd aan het strafdossier, kan het bevoegde onderzoeks- of vonnisgerecht dat sanctioneren wegens de schending van het recht op een eerlijk proces.

Zie arrest 6 februari 2020  https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-016n.pdf