Tips om sporen te bewaren na seksueel geweld

Bent u slachtoffer van seksueel geweld ? Dat is ongetwijfeld een zeer traumatische ervaring. U wil uiteraard de juiste zorg en steun krijgen, maar wil ook dat de dader kan gevat en berecht worden;

De volgende tips zijn belangrijk om sporen te bewaren

 • Ga onmiddellijk naar een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Na 72 uur blijven er weinig tot geen sporen over die bruikbaar zijn voor forensisch onderzoek. Is er geen Zorgcentrum in je buurt of kan je er niet geraken, neem dan zo snel mogelijk contact op met het noodnummer van de politie 101 of 112 
 • Was u niet, ook al is dat het eerste wat u zou willen doen.
 • Probeer niet te drinken. Spoel uw mond niet als er oraal contact is geweest.
 • Probeer niet te plassen. Als u dringend moet plassen, vang de urine dan op in een potje en breng dat mee naar het Zorgcentrum.
 • Vermijd fysiek contact met andere mensen.
 • Hou de kleren aan die u droeg tijdens het seksueel geweld of stop ze in papieren zakken en breng ze mee naar het Zorgcentrum. Bewaar de kledij niet in plastic zakken.
 • Als er lakens zijn met mogelijke sporen van de dader (bv. sperma), stop die dan ook in een papieren zak en breng ze mee naar het ZSG.
 • Als u zich na het seksueel geweld hebt afgewreven met papier of ander materiaal, of als u een maandverband in uw slip hebt gelegd, breng dan alles in een papieren zak mee naar het centrum.
 • Breng indien mogelijk verse kleren en schoenen mee. Na het forensisch onderzoek kan u in het centrum douchen en verse kledij aantrekken. Geen nood als dit niet lukt: u kunt in het ZSG ook ook vervangkledij krijgen of kledij laten brengen.

Als slachtoffer of steunfiguur kan je een Zorgcentra na Seksueel Geweld bellen of mailen of je kan naar een Zorgcentra na Seksueel Geweld gaan. Er zijn in ons land momenteel drie Zorgcentra na Seksueel Geweld  in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het UMC Luik.

 • Zorgcentra na Seksueel Geweld Gent: 09/332.80.80, zsg@uzgent.be, bereikbaar via Ingang 26 C op het UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, tram 4 (eindhalte UZ), bus 5 (halte UZ)
 • Zorgcentra na Seksueel Geweld Brussel/CPVS Bruxelles: 02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be, bereikbaar via Rue Haute 320, 1000 Brussel, Métro 2 et 6: station Porte de Hal, Pré- métro: 3 - 4 - 51 arrêt Porte de Hal, Bus: 27,48 arrêt Saint-Pierre/Porte de Hal, Bus De Lijn et TEC: Saint-Gilles (Porte de Hal/Blaes)
 • CPVS Liège: 04/367.93.11, cpvs@chu.ulg.ac.be, bereikbaar via de spoeddienst van CHU Liège, Urgences des Bruyères, Rue de Gaillarmont 600, à 4032 Chênée, 4000 Liège

Bij deze centra kan elk slachtoffer van seksueel geweld terecht, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag terecht voor: seksuele of andere gevolgen Medische zorg: 

 • verzorging van verwondingen en onderzoeken en behandeling van allerlei fysieke,
 • Psychische zorg: de eerste psychische zorgen (zowel een luisterend oor als ook uitleg over hoe je daar mee om kan gaan)  
 • Een forensisch onderzoek: het vaststellen van letsels, onderzoeken van sporen van de pleger, verzamelen van bewijsmateriaal voor een eventuele aanklacht en rechtszaak
 • Klacht neerleggen bij de politie indien gewenst, met behulp van speciaal opgeleide zedeninspecteurs
 • Opvolging nadienzowel medische opvolging voor eventuele medicatie of voor letsels, als psychische opvolging bij het verwerkingsproces 

Slachtoffers die deze allesomvattende zorg krijgen na seksueel geweld hebben een grotere kans hebben op sneller herstel. Zij lopen ook minder kans  om opnieuw slachtoffer te worden.

Deze zorg gebeurt door speciaal daartoe opgeleide forensisch verpleegkundigen die samenwerken met  specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, pediaters, geriaters, psychiaters en speciaal hiervoor opgeleide  psychologen.  

In 2021 opent de federale overheid, gesteund door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, nog 3 bijkomende centra in Leuven, Charleroi en ook in het UZA voor de provincie Antwerpen. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om het centrum in het najaar 2021  te openen. In 2022 komen er nog 4 bij, wat het totaal in ons land op 10 centra zal brengen.

Bron  https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar

Heb je nood aan een vrijblijvend gesprek of bijstand door een advocaat,  contacteer ons dan : demeester@liberant.be  03/233 05 80 of 0497/485888