Onmiddellijke aanhouding ook bij recidivegevaar

Naast het vluchtgevaar wordt ook het recidivegevaar een mogelijk criterium voor onmiddellijke aanhouding . De rechtbank kan nu ook een onmiddellijke aanhouding bevelen wanneer gevreesd wordt dat  een veroordeelde "nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen”.

Voorheen kon dit enkel wanneer er vluchtgevaar was.

De onmiddellijke aanhouding kan echter alleen worden bevolen bij veroordelingen tot een hoofdgevangenisstraf van minstens drie jaar zonder uitstel of tot een hoofdgevangenisstraf van minstens een jaar zonder uitstel (voor bepaalde zware misdrijven).