Termijn verzoek EHRM verkort

De termijn voor het  indienen van een  verzoekschrift bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd ingekort van 6 naar 4 maanden na de definitieve nationale beslissing.

Deze maatregel ging in op 1 februari.

Als u meent dat in een Belgische procedure uw rechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens werden geschonden kan u nog tot  4 maanden nadat de laatste uitspraak (in principe het arrest van het Hof van Cassatie) een verzoek indienen bij het Europese Hof.