Ieder van ons neemt dagelijks deel aan het verkeer: als voetganger, als fietser, als bestuurder of als passagier. Ongeacht in welke rol of positie u zich ook bevindt, de kans bestaat dat u betrokken bent bij een verkeersongeval en de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn.

Wij begeleiden u bij de juridische en praktische gevolgen die een verkeersongeval met zich kunnen meebrengen: het contacteren van verzekeraars, nazicht van de verzekeringspolis, advies over de aansprakelijkheid, het berekenen van de schadevergoeding waar u recht op heeft, de procedure voor de politierechtbank, het recupereren van de schadevergoeding waar u recht op heeft ….

Heeft u schade geleden door een verkeersongeval?

Wanneer uzelf gewond bent of uw voertuig schade geleden heeft door een verkeersongeval, wenst u deze schade uiteraard vergoed zien door de overtreder.

Wij lichten u toe wat uw mogelijkheden zijn om alle schade te recupereren : bent u verzekerd en komt uw verzekeraar tussen? Is dit voor het volledige bedrag of slechts een gedeelte?  Hoe moet u de schade laten vaststellen door een expert? Op welke bedragen heeft u recht en hoe wordt dit berekend? Welke vergoeding kan u krijgen voor blijvende werkonbekwaamheid, toekomstige schade, en medische hulp ?

Wij helpen u graag verder met de juridische gevolgen, zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken.

Leslie Roelants, specialist in verkeersrecht

Leslie Roelants behartigt bij Liberant alle verkeersdossiers. Dankzij haar jarenlange ervaring en expertise in de bijstand van slachtoffers, overtreders en verzekeraars, is zij uitstekend thuis in het verkeersrecht. Zij volgt regelmatig bijzondere opleidingen in verkeersrecht om zich verder te bekwamen.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants

Gerelateerde blogberichten