Wanneer u in het verkeer een ernstige overtreding beging of naliet een boete te betalen, kan u gedagvaard worden voor de politierechtbank. Is dit het geval, dan kan u op onze dienstverlening rekenen.

In eerste instantie gaan wij na of u een rechtsbijstandsverzekering heeft zodat u de kosten van juridische bijstand niet zelf dient te betalen. Wij kijken het dossier in op de rechtbank en bespreken dit uitgebreid met u. Op basis hiervan voeren wij uw verdediging om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Na het vonnis van de politierechtbank lichten wij u toe wat de concrete gevolgen zijn van dit vonnis: geldboete, rijverbod, medisch of psychologisch onderzoek, of het afleggen van rijexamens, eventuele schadevergoeding aan slachtoffers en gerechtskosten; en of er eventueel beroep mogelijk en/of wenselijk is.    

Heeft u een proces-verbaal ontvangen voor een verkeersovertreding?

Wanneer u een verkeersovertreding begaan hebt, is hier een proces-verbaal van opgemaakt. Binnen de 14 dagen na de vaststelling ontvangt u een kopie van dit document.

Op basis van dit document lichten wij u de mogelijke gevolgen toe en de te nemen stappen. Als u bijvoorbeeld de eigenaar van de wagen bent, maar de overtreding niet zelf beging, ondernemen wij de nodige actie hiervoor.

Leslie Roelants, specialist in verkeersrecht

Leslie Roelants behartigt bij Liberant alle verkeersdossiers. Dankzij haar jarenlange ervaring en expertise in de bijstand van slachtoffers, overtreders en verzekeraars, is zij uitstekend thuis in het verkeersrecht. Zij volgt regelmatig bijzondere opleidingen in verkeersrecht om zich verder te bekwamen.

Contacteer Leslie Roelants
Leslie Roelants

Gerelateerde blogberichten