• Bent u slachtoffer van een misdrijf?

    More info
  • Bent u verdachte van een misdrijf?

    More info
  • Is uw onderneming verdacht van een misdrijf?

    More info

Tom De Meester, specialist in strafrecht

Tom De Meester heeft sedert 1995 een rijke ervaring en grondige deskundigheid in alle facetten van het strafrecht opgebouwd.  Zijn voorliefde voor strafrecht komt voort uit zijn menselijke betrokkenheid en afkeer van onrechtvaardigheid.

Hij is trainer  in de Supralat-opleiding van de Orde van Vlaamse Balies voor bijstand bij verhoren. Daarnaast geeft hij ook les als  docent strafprocesrecht in de beroepsopleiding voor advocaten. Hij was Voorzitter van de Vakgroep v Strafrecht an 2016 tot 2000 en was van  2011 tot 2020 verantwoordelijke voor de bijstand bij het verhoor bij de Balie van advocaten in Antwerpen .

Als houder van  het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken kan hij u ook voor het Hof van Cassatie verdedigen. Hij is ook lid van de  Commissie Strafrecht  Orde van Vlaamse Balies en van de Liga voor Mensenrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding criminologie en was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent vakgroep Strafrecht en openingsredenaar van de Conferentie van advocaten in Antwerpen. 

Hij heeft in 2022 met succes de opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur gevolgd, georganiseerd door de Universiteit Gent .Certificaat_TomDeMeester (002)_0.pdf

Bekijk publicatielijst
Tom De Meester advocaat Liberant

Gerelateerde blogberichten